Android Box DX300 | Sản phẩm công nghệ 4.0 từ Zestech

💎 Cam hành trình Zestech
💎 Phần mềm Vietmap S1 bản quyền trọn đời
💎 SIM 4G dung lượng cao
💎 Tích hợp trợ lí ảo Kiki
Hotline